Page 8 - Belafonte Magazine 2016 3
P. 8

Belafonte Magazine is een Luxury Lifestyle & Business Magazine
           dat 4 x per jaar huis aan huis in het topsegment verspreid wordt op basis van WOZ-waarde

                                    Oprichter
                                    Ben de Rooij
                                 Algemeen directeur
                                 Dennis van der Zande
                                   Eindredactie
                                   Rosanne Bader
                                Teksten en interviews
                                   Rosanne Bader
                                Rosemarie van der Ham

                                     Autotest
                                   Odiel Mennink

                                    Fotografie
                                  Stefan Ammerlaan

                                   Beautyredactie
                                   Patricia Snoek
                                    Vormgeving
                                  GraphicSquare.nl
                                Communicatiebureau
                                   Linkleaders.nl

                                      Druk
                                     JP Offset
                               Info & Advertentieverkoop
                                    070-205 7850
                              info@belafontemagazine.com
                                    Distributie
                             Noord-Holland en Zuid-Holland
                                   WOZ > €1 mln.

                                      BBC
                            www.belafontemagazine.com/bbc

                                     Uitgever
                                     BZ Media
                        WTC | Prinses Margrietplantsoen 33 | Den Haag
                              www.belafontemagazine.com

     Copyright©. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
     gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

8|Belafonte
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13