Page 10 - Belafonte magazine 2017 01
P. 10

voorwoord                                                                                 LIFESTYLE

                                                                                 & BUSINESS

                   Belafonte Magazine is een Luxury Lifestyle & Business Magazine
              dat 4 x per jaar huis aan huis in het topsegment verspreid wordt op basis van WOZ-waarde

                              Oprichter
                              Ben de Rooij
                            Algemeen directeur
                            Dennis van der Zande
                              Eindredactie
                             Rosanne Bader
                            Teksten en interviews
                             Rosanne Bader
                           Marie-Louise Hoogendoorn
                            Rosemarie van der Ham
                               Autotest
                             Odiel Mennink
                              Fotografie
                             Stefan Ammerlaan
                             Maxim Kuijper

                              Vormgeving
                             GraphicSquare.nl

                            Communicatiebureau
                              Linkleaders.nl
                               Druk
                               JP Offset
                                                                                  Wellicht is het u niet opgevallen dat wij de toevoeging onder ons logo sinds de vorige editie
                           Info & Advertentieverkoop                                           veranderd hebben van ‘Luxury magazine’ in ‘Belafonte Lifestyle & business’. Bij de start van
                              070-205 7850                                              Belafonte en in de omschrijving van ons businessplan werden wij in eerste instantie geïnspireerd
                          info@belafontemagazine.com                                           door luxury en dito magazines.
                              Distributie
                              Nederland                                               Wij gingen er meteen van uit dat ‘luxury’ een belangrijke toevoeging moest zijn om aan te
                             WOZ > €1 mln.                                              geven dat wij ons op het topsegment richten. Uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat
                                                                                  het overbodig is om luxury te benoemen om onze lezer aan te spreken. ‘Lifestyle & business’
                                BBC                                                 is - hebben wij gemerkt - veel toepasselijker. Want Belafonte is uiteindelijk een echt leesblad
                         www.belafontemagazine.com/bbc                                           dat zich onderscheidt door zakelijke onderwerpen en mooie persoonlijke verhalen waar luxe

                               Uitgever                                               producten echt wel een onderdeel van zijn, maar ze betekenen niet de hoofdzaak. Lifestyle
                               BZ Media                                               & business is treffender en breder dan het materialistische aanvoelende luxury. En dat de
                      WTC | Prinses Margrietplantsoen 33 | Den Haag                                   Belafonte er luxe uit ziet, dat spreekt voor zich.

                          www.belafontemagazine.com                                           Wij hebben met dit in ons achterhoofd weer enorm ons best gedaan om er weer een boeiende
                                                                                  editie van te maken en wensen u veel leesplezier toe!
                                                                                           Ben de Rooij en Dennis van der Zande


          Copyright©. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
         gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
     10|Belafonte                                                                                                               Belafonte|11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15