Page 10 - Belafonte magazine 2017 02
P. 10

Belafonte is een Lifestyle & Business Magazine
               dat drie keer per jaar huis aan huis in het topsegment verspreid wordt op basis van WOZ-waarde.
                               Oprichter
                              Ben de Rooij
                             Algemeen directeur
                             Dennis van der Zande

                              Eindredactie
                         Rosanne Bader, Mind your own business

                            Teksten en interviews
                         Rosanne Bader, Mind your own business
                               Fotografie
                             Stefan Ammerlaan

                               Vormgeving
                          Remi Noordover, Graphic Square

                                Druk
                               JP Offset
                           Info & Advertentieverkoop
                              070-205 7850
                           info@belafontemagazine.com

                               Distributie
                               Nederland
                              WOZ > €1 mln.
                                BBC
                          www.belafontemagazine.com/bbc
                               Uitgever
                               BZ Media
                       WTC | Prinses Margrietplantsoen 33 | Den Haag
                           www.belafontemagazine.com
       Copyright©. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
              openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
     10|Belafonte
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15