Page 9 - Belafonte_magazine_totaal nr 9 online

 

 

 

 

 

Page 9 - Belafonte_magazine_totaal nr 9 online
P. 9

voorwoord          VERANDEREN!
           POSITIVISME Digital Currencies for Everyone Oxycoin is a mobile application that De Nederlandse economie groeit al bijna vier
            achtereenvolgende jaren lekker door. De groei is de laatste
 makes it easy to buy, sell, trade, and In een turbulente wereld waarin de welvaart aan een blijvende
            kwartalen zelfs behoorlijk stevig te noemen. Volgens
            het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg
 send digital currencies. opmars bezig is zien we een aantal opvallende elementen. Een
           ongekende rally op de beurzen werd ingehaald door stijgers uit de
            de groei de afgelopen twaalf maanden zelfs 3,3 procent.
            Deze groeisprong is sinds 2000 pas voor de derde keer
           nieuwe, digitale wereld; de crypto currency. Na een introductie
            voorgekomen. Alle cijfers en ontwikkelingen van de
           van jaren waarin geleidelijke groei werd getoond stegen deze eind
            afgelopen maanden duiden op positivisme en solide
           2017 tot meermalen de eigen waarde om vervolgens terug te
            groei. De drie motoren van de economie - consumptie,
           zakken naar een halvering. De beurs heeft na een correctie haar
           weg omhoog weer gevonden en ondanks de schommelingen is
            investeringen en export - draaien meer dan naar
            behoren. Het CBS geeft aan dat het bedrijfsleven stevige
           duidelijk dat op blockchain gebaseerde oplossingen en munten
           hun plek in onze wereld gaan innemen. De digitale turbulentie
            kwartaalwinsten meldt; het aantal faillissementen neemt
 Our App is on its way manifesteert zich niet enkel in de fi nanciële wereld Grote
            af en de werkloosheid is tot onder de vijf procent gedaald.
            Bovendien groeit het vertrouwen en de consumptie door
           datareuzen bepalen steeds vaker het nieuws en zorgen voor een
           verandering van het krachtenveld in de wereld. Zij lijken op basis
            huishoudens en bedrijven en het land roept weer om
            personeel. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaan
 Oxycoin will make digital currencies accessible for van de informatie die we geven een steeds nauwkeuriger beeld te
           kunnen maken van onszelf om ons daarna te verlekkeren met
            we een rooskleurige nabije toekomst tegemoet, met een
 everyone. It will be easy to buy digital currencies using producten die we het liefst willen. Zullen uiteindelijk de algoritmen
            groei van naar verwachting 2,4 procent en 2 procent voor
            volgend jaar. Heerlijke cijfers als u het ons vraagt.
 money from your bank account. It will also allow you to voor ons gaan bepalen hoe wij graag leven? Met deze stijging van de welvaart en de digitalisering van ons leven wil
           Belafonte stilstaan bij de dingen die er toe doen. We willen in deze uitgave laten zien dat er enorm veel moois in de wereld

 trade or send money to friends. is. Schoonheid, verwondering, ontspanning en refl ectie raken elkaar in de prachtige natuur van Zuid Afrika en tijdens
            Wij ervaren bij onze relaties zelf ook dat de buikriem een
           een reis op een klassiek schip langs de Riviera van Turkije. O
            stuk minder strak staat aangetrokken. Er is weer meer f van de producten van creatieve ambachten in de mode en
            mogelijk en bedrijven organiseren weer leuke uitjes met
           de cultuur. Met zoveel schoonheid om ons heen rijst de vraag hoe we ons (menselijk) kapitaal kunnen inzetten voor
            relaties en personeel. En waarom ook niet? Hard werken
           blijvende welvaart, zodat we hier nog lang van kunnen genieten. Ook in deze editie ondersteunen wij het goede doel Blijf
            is belangrijk en we kunnen het allemaal heel goed, maar
           Vrouw waarvoor we aandacht vragen. Inmiddels weten we dat onze lezers niet alleen goed willen leven, maar ook graag
           goed willen doen.
            als de cijfers het toelaten moet er ook ruimte zijn om te
            ontspannen. Met het personeel, zeker, maar ook met
            familie en vrienden. De zomervakantie is bij uitstek een
           Met de zomer voor de deur hopen we dat ons magazine Belafonte een inspiratie is voor het maken van nieuwe keuzes.
            moment om het hoofd leeg te maken en te relativeren, eren. Wij veranderen met haar mee, u toch ook?
           Daarnaast een lichte refl ectie, want de wereld is aan het verand
            om in september met een frisse blik aan het nieuwe
           Met dankbare groet,
            zakenseizoen te beginnen. We nemen dan ook met een
           Belafonte!
            dubbel gevoel afscheid van de maanden met een 'j’ in hun
            naam. Het luieren is voorbij en dat is jammer. Maar zeg
            nou zelf: het is toch heerlijk om weer vol pit en power aan
            de slag te gaan met uw onderneming(en)?

            Bij dezen bieden wij u alweer de achtste editie van Namens de directie van Belafonte wensen wij u dan ook
            Belafonte aan. Een editie vol energie, positivisme en goede zaken en veel leesplezier toe. Santé !
            gezonde ondernemersdrift. Wellicht een bron van
            inspiratie voor het nieuwe seizoen.
                               Ben de Rooij en Dennis van der Zande
 Oxycoin B.V.
 Prinses Margrietplantsoen 33, 2595 AM The Hague www.oxycoin.io
                                                         Belafonte | 9
                                                         Belafonte|11
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14